Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásady společnosti ZetReview respektují vaše soukromí ohledně jakýchkoli informací, které od vás můžeme shromažďovat na našich webových stránkách, https://zetreview.com/, a dalších webech, které vlastníme a provozujeme.

Žádáme o osobní údaje, pouze pokud je skutečně potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout službu. Sbíráme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vašimi znalostmi a souhlasem. Také vám dáme vědět, proč sbíráme a jak bude použito.

Shromážděné informace uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění požadované služby. Jaká data ukládáme, budeme chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom předešli ztrátám a krádežím, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

Nesdílíme žádné osobní identifikační údaje veřejně ani se třetími stranami, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Náš web může odkazovat na externí weby, které nejsou provozovány námi. Mějte prosím na paměti, že nemáme kontrolu nad obsahem a praktikami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost ani odpovědnost za jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

Můžete svobodně odmítnout naši žádost o vaše osobní údaje s vědomím, že vám nebudeme schopni poskytnout některé z vašich požadovaných služeb.

Vaše další používání našich webových stránek bude považováno za přijetí našich postupů týkajících se ochrany osobních údajů a osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak nakládáme s uživatelskými údaji a osobními údaji, neváhejte nás kontaktovat.